Ügyvédi szolgáltatás nem csak Mosonmagyaróváron

Klasszikus polgári jogi ügyvédi képviselet

 • bírósági, hatósági eljárásokban
 • peren kívüli egyezség megkötésénél
 • beadványok, keresetlevelek szerkesztése
 • előzetes bizonyítás indítványozása
 • követeléskezelés, fizetési meghagyások indítása 

Családjogi ügyvédi tevékenység

 • képviselet házassági bontóperben
 • gyermekelhelyezéssel, tartásdíjjal kapcsolatos ügyek intézése
 • házassági szerződések, vagyonmegosztási megállapodások szerkesztése

Munkajog

 • munkavállalok peres és peren kívüli jogi képviselete, eseti tanácsadás munkajogi ügyekben
 • munkaviszonnyal kapcsolatos okiratok és szerződések szerkesztése
 • munkáltatók eseti vagy állandó képviselete munkajog területén

Okiratok, szerződések szerkesztése

 • adás-vételi szerződések, ajándékozási szerződések készítése, ellenjegyzése
 • kölcsön szerződések
 • vállalkozási, megbízási, bizományi, bérleti szerződések
 • végrendelet szerkesztése

Társasági, cégjogi képviselet

 • cégalapítás / kft, bt, kkt, stb. alapítása /
 • cégmódosítás
 • cégekkel kapcsolatos perek

Speciális ügyvédi jogterületek

 • eljárás szerzői jogi és szellemi alkotásokkal kapcsolatos ügyekben
 • ügyvédi képviselet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtt
 • védjegyek bejegyzése, védjegykutatás, képviselet védjegy bitorlási perekben 
 • informatikai, adatvédelmi és online környezettel kapcsolatos tanácsadás, eljárás
 • szoftverjogi tanácsadás
 • felhasználási szerződések szerkesztése, ellenjegyzése

Büntetőjogi terület

 • védői tevékenység
 • sértetti képviselet
 • tanú segítő tevékenység
 • ügyvédi képviselet büntető ügyben előterjesztett polgári jogi igény érvényesítése során

Az ügyvédi iroda székhelye Mosonmagyaróvár, de természetesen megbízást az ország egész területén ellátunk.